Till Sveriges folkhögskolor: Upprop för Gazas befolkning!

 

Till Sveriges folkhögskolor från personalen på Färnebo, Härnösand, Sjövik och Värnamo folkhögskolor.

 

Upprop för Gazas befolkning!

För drygt ett år sedan anföll Israel Gaza med ett urskilningslöst bombangrepp. Anfallet var ett solklart folkrättsbrott eftersom vedergällningen saknade all form av proportionalitet och slog blint mot

kvinnor, barn och livsnödvändig infrastruktur. Resultatet blev, förutom 1400 döda palestinier, ett Gaza lagt i ruiner och en pågående humanitär katastrof. Katastrofen fortsätter eftersom Gazas invånare nekas att importera förnödenheter och material för återuppbyggnad. Sveriges regering, EU och USA har inte gjort något för att få ett stopp på denna folkrättsvidriga politik. Därför måste vanliga människor engagera sig för att återupprätta folkrätten och respekten för mänskliga rättigheter.

Ett sätt att engagera sig är att stödja Ship to Gaza som är en aktion med tre syften:

Politiskt: Sätta press på våra politiker att agera och reaktivera den folkrätt som åsidosatts.

Hunanitärt: Vi sänder ett skepp lastat med återuppbyggnadsmaterial för avsaltningsanläggningar. (som är nödvändiga för att omvandla saltvatten till bruksvattten), solenergidrivna elgeneratorer och sjukvårdsmaterial.

Solidariskt: Vi sänder ett skepp via flera hamnar i Europa med ett tydligt budskap. Ni är inte ensamma!

Vill er skola stödja detta projekt? Gör som vi gjort, köp en eller flera sjömil för 1000 kronor, så får ni ett fint köpebrev som bevis på att ni är ägare till en sjömil av denna solidariska resa. Köpebrevet blir, på väggen i er skola, ett bevis för att solidaritet inte bara är ett slagord utan att det också kan vara praktisk handling.

För mer information: per.magnusson.varnamo@folkbildning.net eller gå in på hemsidan www.shiptogaza.se

Solidariska hälsningar från personalen vid folkhögskolorna i Färnebo, Härnösand, Sjövik och Värnamo

Per Magnusson Värnamo folkhögskola