Stockholms Freds stödjer Ship to Gaza med en sjömil

 

Vi i Stockholms Fredsförening stödjer Ship to Gaza i Sverige – en gräsrotsaktion som går ut på att skicka fartyg till Gaza, innehållande förnödenheter och medel till återuppbyggnad. Syftet är även att återupprätta folkrätten och ta ställning för mänskliga rättigheter. Fartygen ska ta sig till Gaza genom internationellt vatten och försöka bryta Israels blockad av Gazaremsan. Just nu är fartygen på väg, och vi hoppas på att de når sitt mål. Vi har stött Ship to Gaza genom att finansiera en sjömil.