Rädda Barnen: Barnen drabbas värst av Israels blockad

 

Händelserna på Ship to Gaza: Barnen drabbas värst av Israels blockad

 Rädda Barnen är chockade och bedrövade över det som hänt på Free Gaza Movements skepp. Denna tragedi visar ännu en gång att blockaden av Gaza måste lyftas. 780 000 palestinska barn lever idag utan tillräckligt med mat, vatten och tillgång till sjukvård.

 Israels hårda restriktioner för leveranser av varor och människors möjlighet att röra sig fritt till och från Gaza, som infördes 2007, innebär att tre fjärdedelar av den palestinska befolkningen där är beroende av mat via nödhjälp för att överleva.

- Barn i Gaza är hungriga på grund av blockaden. Barn har dött eftersom de inte har möjlighet att lämna Gaza för att få den sjukvård de är i desperat behov av. Barn växer upp utan tillgång till en ordentlig utbildning på grund av förstörda skolor som inte kan repareras på grund av restriktioner vad gäller införsel av byggnadsmaterial. Det är barn som drabbas hårdast av den här blockaden, säger Jasmine Whitbread, generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen.

Förödande för framtiden

Tills blockaden har lyfts, kommer det fysiska och psykiska hälsotillståndet för hundratusentals palestinska barn att försämras ytterligare, något som kan få förödande konsekvenser för regionens framtid.

- Israel måste tillåta att varor och människor får färdas fritt till och från Gaza – det är det internationella samfundets ansvar att se till att denna blockad lyfts omedelbart. Hundratusentals barns liv hänger på det, säger Jasmine Whitbread.

Mat, vatten och utbildning

Rädda Barnen har arbetat i Gaza sedan 1973. Verksamheten innefattar bland annat nödhjälp i form av mat och vatten, medicinsk assistans, utbildning och psykosocialt stöd.