Ordfronts demokratipris 2010 till Ship to Gaza

 

Föreningen Ordfronts demokratipris delas årligen ut till en person eller organisation i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är.

Ordfronts demokratpris år 2010 går till den partipolitiskt och religiöst oberoende föreningen Ship to Gaza för initiativrika och konkreta handlingar för att stödja befolkningen i Gaza och för det folkbildande vardagsslitet som skett på hemmaplan i Sverige via 14 lokalorganisationer i form av filmvisningar, debattkvällar och skramlande av bössor i syfte att bryta den illegala och inhumana blockaden av Gaza.

- Ship to Gaza bestämde sig för att ta det ansvar våra regeringar försummat och i samverkan med den partipolitiskt och religiöst oberoende Frihetsflottan sända lastfartyg med återuppbyggnadsmaterial till Gazas krigshärjade civilsamhälle och därmed bidra till att häva den folkrättsvidriga blockaden. Då den israeliska militären attackerade den humanitära biståndskonvojen på internationellt vatten, dödade nio människorättsaktivister och beslagtog fartyg och last kommer Ordfronts demokratipris väl till pass: medlen kommer oavkortat att gå till att utrusta nästa konvoj. Mänskliga rättigheter är en vacker idé. Låt oss tillsammans fylla orden med mening, säger Mattias Gardell, ordförande i Ship to Gaza.

- Att enskilda aktivister vågar trotsa olagliga handlingar av statsmakterna trots att man redan innan visste att det skedde med risk för liv och hälsa, är väl bland det mest nobla man kan göra. Den tragiska utgången kan kanske också visa sig leda till en demokratisk öppning i området och om så sker så har Ship to Gaza åstadkommit ett mindre underverk, säger Anna Wigenmark, ordförande Föreningen Ordfront.

 

Ordfronts demokratiprisjury 2010
har bestått av Karen Austin, Bojan Brstina och Thomas Helgeson

Priset på 10.000 kr delas ut den 22 juni, i samband med seminariet ”Vad hände egentligen på Mavi Marmaris?”  

Ordfronts demokratipris har tidigare tilldelats: 
2009 Nätverket Ofog
2008 Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun och föreningen IOGT-NTO. 
2007 Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare på länsstyrelsen i Östergötland.
2006 Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken, initiativtagare till "Läs för mig, pappa"-rörelsen i Sandviken. 
2005 Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal. 
2004 Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi
2003 Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall
2002 Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman
2001 Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm
2000 Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren
1999 ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
1998 Jurist Madeleine Leijonhufvud
1997 Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg
1996 Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg
1995 Journalisten Jesús Alcalá
1994 Fackklubbarna vid Monark i Varberg
1993 Journalisten Margareta Norlin