Emmaus Stockholm - Stöduttalande för Ship to Gaza

 


 

Emmaus Stockholm är medlem i Ship to Gaza och har betalat för tio sjömil av rutten från Sverige till Gaza.

Vi är chockerade över att israelisk militär attackerade Ship to Gazas humanitära hjälpkonvoj tidigt på morgonen den 31 maj. Skeppen bordades på internationellt vatten och flera aktivister har misshandlats och dödats av militären.

Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning som utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza. Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa. I Gaza skulle hjälpsändningen ha administrerats av partipolitiskt oberoende organisationer.

Världen måste sluta titta bort när Israel bryter mot internationell rätt. Vi kräver:

-         Att Israels blockad av Gaza upphör.

-         Att EU upphäver sina handelsavtal med Israel, och istället ställer krav på ett omedelbart slut på ockupationen av Palestina.

-         Att Sverige kallar hem den svenska ambassadören i Israel.

 

Informationsansvarig Anna Nilsson

1 juni 2010

Anna Nilsson
Informationsansvarig
Emmaus Stockholm
08-744 20 01
0737-84 52 22
anna.nilsson@emmausstockholm.se
www.emmausstockholm.se