Freedom Flotilla I

Passagerarna på första resan

Ship to Gaza och Freedom Flotilla 1 hade elva svenskar ombord. Bland dessa återfanns såväl riksdagsledamöter, aktivister, läkare och intellektuella:

 • Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen
 • Mehmet Kaplan, riksdagsrepresentant (mp), fd presstalesman för Sveriges muslimska råd, fd ordförande för Sveriges unga muslimer.
 • Henning Mankell, författare, dramatiker, teaterchef
 • Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelsen och forskar i flyktingmedicin. Medlem i Judar för Israel-Palestinsk Fred
 • Viktoria Strand, med. dr. och överläkare, medlem i Appell Gaza som arbetar för Goldstonerapporten om Gaza
 • Dror Feiler, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Konstnär och musiker, ordförande Judar för Israel-Palestinsk Fred och för European Jews for a just peace
 • Saman Ali, styrelsemedlem och kassör i Ship to Gaza
 • Mattias Gardell, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Författare och professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet.
 • Kimberly Soto Aguayo, Palestinagrupperna Sverige
 • Amil Sarsour, drivande i Ship to Gaza-Uppsala och ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala
 • Edda Manga, fil. dr. i idéhistoria, föreläsare, debattör

Dessutom medföljde ett reportageteam från TV4 första delen av resan

Många fler svenska aktivister hade anmält sitt intresse, men antalet passagerarplatser från varje nation var begränsat. Sammanlagt medföljde omkring 500 passagerare från ett 50-tal nationer. De var inte bara passagerare utan också vittnen, en del av den solidariska last Freedom Flotilla fraktar till Gaza. Syftet med Ship to Gaza var ju trefaldigt: humanitärt, politiskt och solidariskt:

 • att bidra till att Gazas befolkning får livsnödvändiga mediciner och återuppbyggnadsmaterial,
 • att omvärlden och i synnerhet våra politiker påminns om den oacceptabla situation som råder på Gaza-remsan,
 • att Gazas befolkning får en klar signal från omvärlden: ni är inte ensamma!

Samarbetsorganisationer första resan

Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. I Gaza administreras biståndsmottagandet av partipolitiskt oberoende organisationer. Ship to Gaza är partipolitiskt och religiöst oberoende och består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Vår första resa med förnödenheter till Gaza sker gemensamt med ett antal organisationer under namnet Freedom Flotilla. Dessa organisationer är:

Bloggar från fartygen