Stöduttalanden

Bildt passiv när svenskars rättigheter kränks Publicerad på svtdebatt.se den 18 juli 2011
Följande brev lämnades till den grekiska regeringen den 12 juli 2011 för att tydliggöra att Gazas invånare vill ha frihet och att andra ska respektera deras mänskliga rättigheter. I dessa rättigheter ingår ett värdigt liv, inte att ta emot välgörenhet.
Tillsammans med sina grekiska systerorganisationer har svenska Hamnarbetarförbundet uppvaktat hamnarbetarfackens internationella organisation, International Dockworkers Council, för att få fram ett uttalande om Gaza och Greklands havsblockad, samt för att få ut informationen till medlemsfacken runtom i världen.
Aktionen Ship to Gaza är en påminnelse dels om de humanitära följderna av Israels blockad mot Gaza, dels om vikten av att omvärlden tydligare kräver att Israel följer folkrätten och FN:s resolutioner, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Förra gången mördade Israels kommandosoldater nio aktivister som ingick i en internationell flottilja och vars syfte var att bryta den illegala blockaden som de styrande i Israel har utsatt Gazas folk för. Sedan dess har solidariteten med Gazas befolkning vuxit alltmer; alltfler har anslutit sig till kampanjen stoppa blockaden mot Gaza.
Presskonferens med EU-parlamentsgruppen GUE/NGL (gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster) angående Ship to Gaza.
  Emmaus Björkå4 juni 2011 Ship to Gaza och Frihetsflottan är ett försök att bryta den folkrättsvidriga blockaden mot Gaza genom att sända humanitär hjälp. Genom insamlingar och donationer från folkrörelser, fackförbund och enskilda har man tillsammans med internationella partners köpt och utrustad ett fartyg som just nu ligger i hamn i Aten, Grekland.
I ett uttalande förklarar Queers Against Pinkwashing Göteborg sitt stöd för Ship to Gaza och kritiserar Israel för att ägna sig åt pinkwashing, det vill säga använda hbtq-frågor för att ”tvätta ren” en smutsig verksamhet.
EU GUE/NGL (gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster)
Efter sabotaget mot vår båt Juliano i måndags, som Bo Harringer också dokumenterat, kommer Emmaus till vårt stöd, som de gjort många gånger tidigare. Deras pressmeddelande:
Ett antal organisationer i Gaza har formulerat ett upprop där de bl a stödjer oss. Vi tar inte ställning till alla delar av undertecknande organisationers politisk visioner. Men tacka för att de tror på vår betydelse!
Dessa stöduttalanden är personernas egna. Vill du också uttrycka ditt stöd för Ship to Gaza? Kontakta oss! Tiina Rosneberg, feministisk debattör och författare
Från Vårdförbundets hemsida: "Stöd till Ship to GazaVårdförbundet ger sitt stöd till Ship to Gaza 2011. Aktionen syftar till att motverka befolkningens lidande utifrån ett icke-våldsperspektiv vilket överensstämmer med Vårdförbundets stadgar och vision.
Pressmeddelande från Ung Vänster:
Gaza 12 juni 2011 Vi - palestinierna från den belägrade Gazaremsan, säger idag, fem år efter att blockaden av Gaza inleddes: det räcker nu! Det räcker med passivitet, det räcker med diskussioner, det räcker med väntan. Hela blockaden av Gaza måste hävas omgående!
Stöduttalande för Ship to Gaza antaget av JIPF´s styrelse den 8 juni 2011 "Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF), stödjer helhjärtat freedom flotilla 2, som Ship to Gaza Sverige ingår i. Två JIPF medlemmar, Henry Ascher och  ordföranden Dror Feiler kommer nu liksom förra gången att finnas ombord.
Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet kommer att delta i den stora internationella solidaritetsflottan Ship to Gaza. Åsa Andersson kanslichef på Svensk sjuksköterskeförening och Anna Nordfjell, internationell sekreterare för Svenska Barnmorskeförbundet kommer att följa med på ett av skeppen, som startar sin färd i slutet av juni. 
Pressmeddelandet Beslut på Handels förbundskongress: Handels ger ekonomiskt stöd till Ship to Gaza

Pages