Idag den 29 november är #FN:s internationella dag för #solidaritet med det palestinska folket - Gaza du är inte ensam!

Nyhet Skapad 29/11 2021 kl 12:21
 
Idag den 29 november är #FN:s internationella dag för #solidaritet med det palestinska folket. Över hela världen manifesterar man idag mot apartheidstaten Israel och mot blockaden av Gaza och ockupationen, och för palestiniernas rättigheter. Ship to Gaza Sverige slutar aldrig kämpa! #Gaza behöver oss mer än någonsin och situationen förvärras för varje dag: Gaza: Världens största #utomhusfängelse. Gaza befinner sig idag i en humanitär katastrof. Vatten- och avloppssystemen fungerar inte, 95 procent av vattnet är odrickbart och elektricitet finns bara några få timmar per dag. Det är brist på allting från matvaror till hygienartiklar och byggmateriel. Människor bor fortfarande i ruiner av hem som bombats av den israeliska armén och barnen går i skift i delvis förstörda skolor. Arbetslösheten är omkring 55 procent, och 70 procent av familjerna är beroende av livsmedelsbistånd. SIDA som är en av de största biståndsgivarna till Palestina betonar att den israeliska ockupationen utgör fortsatt det största hindret för Palestinas utveckling samtidigt som situationen i Gaza är kritisk. Covid-19-pandemin har försämrat det redan sårbara hälso- och sjukvårdssystemet. Dessutom har pandemins restriktioner gjort att Gazas invånare blivit ännu mer isolerade från omvärlden. Under de senaste åren har säkerheten försvagats och fler människor har dödats och skadats, särskilt i Gaza. Halva den palestinska befolkningen, 2,45 miljoner människor, är i behov av humanitärt stöd. Mer än 60 procent av dem bor i Gaza uppger SIDA. Se även Ship to Gazas artikel i ETC https://www.etc.se/debatt/krav-att-blockaden-av-gaza-upphavs om den humanitära situationen i Gaza Israel har hyllats för att ha vaccinerat sin egen befolkning mot Covid-19 i snabb takt samtidigt som vaccinleveranser nekats palestinier. Under våren år 2021 var smittspridningen fortsatt hög i Palestina och Israel gick med på att vaccinera 100 000 palestinska dagsarbetare i Israel. Flera människorättsorganisationer bland annat Amnesty samt Läkare Utan Gränser uppmanade Israel att leva upp till sina rättsliga åtaganden som ockupationsmakt och vaccinera de fem miljoner palestinier som lever under israelisk ockupation. Amnesty betonade dessutom följande: "Den över ett halvsekeln långa ockupationen av OPT, inklusive östra Jerusalem, och en institutionaliserad diskriminering har inneburit att den israeliska regeringen har berövat palestinier deras grundläggande rättigheter och begått människorättskränkningar i massiv skala. Israel måste upphöra med sin diskriminerande politik och avlägsna de hinder som gör att palestinier inte får tillgång till hälsovård." Enligt folkrätten ska Israel se till att “säkerställa och vidmakthålla sjukvårds- och sjukhusanläggningar ävensom allmän hälsovård och hygien inom ockuperat område, särskilt genom att införa och tillämpa profylaktiska och preventiva åtgärder, som befinnas nödvändiga för att hindra spridningen av smittosamma sjukdomar och epidemier.”, enligt Artikel 56 i den fjärde Genèvekonventionen. Utrikesminister Ann Linde (S) har dessutom i ett svar till Ship to Gaza förtydligat att Israel under ockupationsrätten har skyldigheter att försörja palestinska befolkningen med läkemedel och samarbeta för att bekämpa pandemier.
  Gaza-Blockadens konsekvenser i korthet 7 av 10 är flyktingar 7 av 10 palestinier i Gaza är registrerade som flyktingar, varav många hör till familjer som tvingades lämna sina byar 1948. Dessutom har många blivit fördrivna från sina hem på grund av krigshandlingar. Fyra år efter den israeliska attacken på Gaza 2014, är 23 500 palestinier i Gaza fortfarande fördrivna från sina hem. 700 dödade barn Minst 700 barn har berövats livet av den israeliska militärmakten sedan 2008. Barn har sett familjemedlemmar, släktingar, vänner eller andra blir dödade eller allvarligt skadade. Den israeliska människorättsorganisationen Btselem har upprättat en databas för mer information och statistisk om dödsfallen i Palestina samt Israel sedan 2008. 50 procent av alla barn lider av krigstrauma Hälften av alla barn lider av psykiska trauman på grund av krig, ockupation och blockad. Nästan 300 000 barn behöver psykosocial hjälp. 7 procent av barnen lider av långvarig undernäring Fattigdom och brist på mat innebär att 7 procent av barnen inte växer som barn ska. Dessutom lider 60 procent av barnen av blodbrist. 70 procent av alla skolor Nästan 70 procent av alla skolor har dubbel- eller trippelskift på grund av brist på skolor. Dessutom leder bristen på elektricitet till att elevernas förmåga att lära sig eller göra läxor försämras. Blockaden hindrar också ungdomar att studera på Västbanken eller utomlands. Enligt UNRWA, FN:s organisation för palestinska flyktingar, kan USA:s stora nedskärningar i finansieringen leda till att organisationen inte klarar att leverera dieselleveranser till 275 skolor och att dessa skolor kan stängas till hösten om inte andra länder bidrar. 42 procents arbetslöshet Befolkningen bor i ett samhälle med den högsta arbetslösheten i världen, där 42 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder är arbetslös. För dem mellan 15 och 29 år har arbetslösheten ökat till 62 procent. Människor på Gaza idag är 25 procent fattigare än de var när den första delen av Osloavtalet undertecknades 1993. 84 procent behöver humanitär hjälp 1,6 miljoner, eller 84 procent av befolkningen i Gaza, behöver humanitär hjälp. Siffran ökar och FN uppskattar att över två miljoner kommer att behöva humanitärt bistånd senast 2020. 41 procent saknar mat 4 av 10 familjer kämpar för att få tillräckligt med mat. I Gaza behöver 830 000 palestinier livsmedelsbistånd eller näringstillskott. Enligt UNRWA, FN:s organisation för palestinska flyktingar, kommer USA:s stora nedskärningar av penningstödet leda till att FN måste minska livsmedelsbiståndet. De flesta av de som drabbas lever redan under fattigdomsgränsen. 98 procent av grundvattnet går inte att dricka 98 procent av vattnet i Gaza är förorenat och går inte att dricka. Gaza har vackra badstränder, men varje dag pumpas det ut 90 miljoner liter orenat avloppsvatten i kustzonen. 2–3 timmar med elektricitet Befolkningen kan inte förvänta sig att ha mer än 2–3 timmars sammanhängande elektricitet. Gaza upplever upp till 22 timmar med sammanhängande strömavbrott varje dag. 35 procent av den odlingsbara jorden är otillgänglig 35 procent av jordbruksområdena är otillgängliga och fiskarna är avskurna från 85 procent av vatten utanför Gaza på grund av israeliska säkerhetszoner. 45 procent nekades medicinsk behandling utanför Gaza Många människor som behöver specialiserad medicinsk behandling måste ansöka om utresetillstånd hos de israeliska myndigheterna. Mest troligt är att ansökan avslås, eller i bästa fall försenas, och många riskerar att dö medan de väntar. Världshälsoorganisationen rapporterade i oktober 2017 att endast 55 procent hade fått beviljad utreseansökan för medicinsk behandling utanför Gaza. Stöd oss så vi kan segla igen mot blockaden, Genom att donera Swish 123 658 1680 #Gaza #FreeGaza #HävBlockaden #Palestina #solidaritet #GazaYouAreNotAlone

Bli medlem

Det kostar bara 100 kronor, eller 50 kronor för pensionärer, studenter och arbetslösa. Du kan betala direkt med kort eller via internetbank.

Bli medlem

Donationer

Donera direkt med kort eller via PayPal. Vi behöver alltid din hjälp för att fortsätta arbetet för ett Gaza utan blockad.

Donera pengar