Kiel - Brest

Jesper Hillbom

Förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster, 24 år

Jag åker med Ship to Gaza i solidaritet med Gazaremsans alla ungdomar som växt upp i hopplöshet och förvägras rätten att forma sina egna liv. Trålaren Marianne är både en båt som rent praktiskt skulle vara till gagn för Gazaremsans befolkning, men också den perfekta symbolen för att Palestina både behöver en politisk och ekonomisk självständighet gentemot ockupationsmakten Israel. En gammal lärare pratade sig ofta varm om Ship to Gaza som det solidaritetsprojekt som under vår tid har allra störst politisk sprängkraft. Men Ship to Gaza har sedan dess för mig varit något abstrakt. I min lokala Ung Vänster-klubb har vi stått ute och samlat pengar i både sol och regn och ordnat demonstrationer fyllda med plakat och paroller, men aldrig varit i närheten av någon av båtarna. Just därför känns det fantastiskt att få chansen att åka med Marianne av Göteborg.

Magdalena Al Mawed

Ordförande i Palestinska Huset i Göteborg, 21 år

Jag åker med Ship to Gaza för att Gazabornas frihet är också vår frihet.
Och det förtryck de utsätts för är också vårt ansvar.
Båten Marianne är en humanitär handling som är mycket mer än en fiskebåt lastad med mediciner & solpaneler- det är en symbol för frihet, hopp, rättvisa, solidaritet och en påminnelse till det Palestinska folket att deras röster är hörda och inte bortglömda.

Den illegala och inhumana blockaden av Gaza måste brytas! Länge leve Palestina!