Nu sjösätter vi Marianne-bloggen

Blog: Marianne av Göteborg Skapad 28/4 2015 kl 23:02
 

I den här bloggboken kommer ni att kunna följa Ship to Gazas nya fartyg Marianne av Göteborg. Först under de intensiva dagar av upprustning, lastning och bunkring som återstår innan hon lägger ut från Göteborg. Sedan under den långa seglatsen mot Gaza via europeiska hamnar. Här kommer många olika skribenter få chansen att ge personliga betraktelser över livet ombord och över de manifestationer och aktioner mot blockaden av Gazaremsan som vi kommer att genomföra i olika hamnstäder. Många personer på och runtomkring Marianne kommer också att få möjlighet att skriva personliga reflektioner över vår aktion och om det som är dess målsättning, att utmana den illegala och inhumana blockaden av Gazaremsan.

Staffan Granér

Mediesamordnare Ship to Gaza Sverige