Arbetslöshet

Källa: Palestinian Central Bureau of Statistics (2014)

Arbetslösheten i Gaza är extremt hög. Som mest har den varit uppe i 41 % på årsbasis. Första halvåret 2011 då importblockaden mildrades sjönk arbetslösheten kraftigt. Trenden har dock vänt och arbetslösheten är åter uppe i över 30 %.

En viktig orsak till detta är blockaden som i princip gör det omöjligt för Gazas näringsliv att exportera och mycket svårt att ta in insatsvaror. Gisha rapporterar att 83% av industriföretagen som var verksamma före blockaden nu är nedlagda, vilande eller med mycket begränsad kapacitet. Därtill skall läggas att 35 % av jordbruksmarken och 85 % av fiskevattnen är oåtkomliga på grund av israeliska militära åtgärder. De som inte är arbetslösa blir i allt högre grad beroende av en arbetsmarknad styrd av myndigheter eller av dem som kontrollerar tunnlarna.