Blockadens konsekvenser

Blockaden förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter, i strid med internationell lag. Den inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den berövar dem tillgång till jordbruksland och fiskevatten. Sammantaget innebär blockaden en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte.

Gaza och blockaden i korthet.

 • Gazaremsan, som fått sitt namn efter den stora hamnstaden Gaza i norr, utgörs av en långsmal kuststräcka mellan Israel och Egypten.
 • Till ytan är området inte mycket större än en fjärdedels Öland men rymmer mer än 1,6 miljoner människor. Det gör området till ett av världens mest tättbefolkade.
 • Över hälften av Gazas befolkning är under 18 år.
 • Mer än en kvarts miljon Gazabor har fötts sedan blockaden skärptes i juni 2007.
 • 38 % av Gazaborna lever under en nivå som FN definierar som fattigdom.
 • 56 % av Gazaborna lever under förhållanden som FN definierar som livsmedelsosäkra.
 • 75 % av Gazaborna är beroende av internationellt bistånd.
 • Över 30 procent av arbetskraften i Gaza är utan arbete
 • Genomsnittslönen i Gaza har minskat med 20 % under de senaste 6 åren.
 • 35 % av Gazas jordbruksmark är helt eller delvis oåtkomligt på grund av buffertzoner och andra israeliska militära åtgärder.
 • 85 % av Gazas fiskevatten är helt oåtkomligt på grund av den israeliska flottans inskränkningar.
 • Över 90 % av Gazas grundvatten är otjänligt som dricksvatten.
 • 85 % av skolorna i Gaza måste undervisa i dubbla skift pga. bristen på lokaler.

Källor
OCHAOPT – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied Palestinian Territory
CIA – The World Fact Book
Gisha – Legal Center for freedom of movement