Arbetsgrupper

Ship to Gaza har sedan starten delat upp olika ansvarsområden till arbetsgrupper. Vissa finns bara under en period, som t ex grupper för fartyg och last. Fler än de som återfinns här under kan dyka upp igen.

Styrgruppen

Sköter det fortlöpande arbetet i organisationerna, och tar nödvändiga beslut mellan riksmöten och årsmötet. 

Kontakt: styrgruppen@shiptogaza.se Koordinatorn: coordination@shiptogaza.se

Mediagruppen

Sköter relationen med media, utformar material och producerar och översätter artiklar och debattartiklar. 

Kontakt: media@shiptogaza.se

Passagerargruppen

Passagerargruppen tar emot ansökningar om att delta som passagerare i flottan. De gör ett urval som styrgruppen sedan beslutar efter. 

Kontakt: passagerare@shiptogaza.se

Dokumentationsgruppen

Samlar in material från organisationens verksamhet, och har som målsättning att även arkivera material från media om oss.

Kontakt: dokumentation@shiptogaza.se
Skicka in material: arkivet@shiptogaza.se

IT-Gruppen

IT-gruppen har det övergripande ansvaret för allt digitalt i organisationen; från e-post och hemsida till sociala medier och nättransaktioner. IT-gruppen har delvis även ansvar för kommunikation mellan fastlandet och båten / båtarna under aktioner.

Kontakt: it@shiptogaza.se

Hemsidegruppen

Hemsidegruppen handhar både innehåll på hemsidan liksom tekniken bakom.

Kontakt: webmaster@shiptogaza.se