Succé för Ship to Gaza på bokmässan i Göteborg

Pressmeddelande Skapad 9/12 2010 kl 17:21
 

Lagom till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg under den gångna helgen lanserade Ship to Gaza och Leopard förlag ”Ship to Gaza. Bakgrunden. Resan. Framtiden”. Den rykande färska boken, som redigerats av Mikael Löfgren, presenterades vid en rad välbesökta seminarier och montersamtal. Henning Mankell, Victoria Strand, Henry Ascher, Ulrika Andersson och Dror Feiler berättade om sina erfarenheter och tankar inför det som varit och det som komma skall. Boken, som alltså fr o m nu går att beställa via vår hemsida, hade en strykande åtgång.

Ur förordet: ”Boken består av tre delar. I den första tecknas bakgrunden till idén som blev en folkrörelse som blev en internationell koalition: den outhärdliga situationen i Gaza, ”världens största utomhusfängelse”, som under det israeliska anfallskriget vid årsskiftet 2008-2009 bombades ytterligare sönder och samman. Här berättas också historien om Ship to Gaza, från de första samtalen under European Social Forum i Malmö i september 2008. I ett bidrag ges lite grundläggande fakta kring Ship to Gazas partner i koalitionen bakom Frihetsflottan.

Den andra delen inleds med det ”inbjudningsbrev” som Ship to Gaza skickade till ett antal personer som vi trodde kunde tänkas vara intresserade av att åka med. Därefter följer ”skeppsdagböcker” av nio av de svenska passagerarna, som reste med tre olika fartyg: Sofia/Free Mediterranean, Sfendoni och Mavi Marmara. Delen avslutas av en ”loggbok” över de samtal som vakande aktivister på hemmaplan förde med passagerarna ombord på den eftersläntrande båten Rachel Corrie innan också den bordades.

Bokens tredje del innehåller några försök till analys och reflektion, både av medlemmar i Ship to Gaza och andra. Hans Corell och Richard Falk diskuterar de juridiska aspekterna av blockaden mot Gaza och Israels överfall på Frihetsflottan. Uri Avnery, den israeliska fredsrörelsens nestor, drar i sitt bidrag en parallell till den närmast mytiska historien om ”Exodus”, fartyget med judiska immigranter på väg till Palestina som 1947 stoppades av brittiska trupper. Thomas Keenan och Eyal Weizman skriver om hur det inhemska civilsamhället av den israeliska regeringen alltmer kommit att betrakta som en ”femtekolonnare”, en inre fiende. Den legendariske Mellanöstern-korrespondenten Robert Fisk nagelfar sina journalistkollegers hörsamhet inför makten. Avslutningsvis ger Stellan Vinthagen och Mattias Gardell, två av de ursprungliga initiativtagarna till Ship to Gaza, sin syn på meningen med föreningen.”

Ship to Gaza-Sverige

Talespersoner:

Dror Feiler: +46 702855777

Ann Ighe: +46 709740739

För frågor om boken kontakta:

Mikael Löfgren: +46 707983643

www.shiptogaza.se

media@shiptogaza.se