"Inga meningsfulla lättnader av blockaden mot Gaza"

Pressmeddelande Skapad 9/12 2010 kl 17:17
 

”Inga meningsfulla lättnader av blockaden mot Gaza”

Palestinian Center for Human Rights (PCHR), människorättsorganisationen i Gaza som under Raji Souranis ledning åtnjuter högt internationellt anseende, konstaterar i sin senaste rapport att Israels påstådda ”lättnader” av blockaden saknar täckning i verkligheten. Inga ”meningsfulla förändringar” (meaningful changes) har ägt rum fram till mitten av september 2010, hävdar organisationen som har kontrollerat in- och utflödet av varu- och persontransporter vid samtliga gränsövergångar till Gaza. PCHR tillbakavisar påståendet att varuimporten ökat i kvantitet och kvalitet. Det mesta som får föras in är konsumtionsprodukter som långt ifrån svarar mot de behov som finns. Råvaror till produktionen eller byggnadsmaterial som behövs för återuppbyggnaden av Gazaremsan är fortfarande helt förbjudna att föra in. Dessutom har den israeliska militären utfärdat ett fortsatt förbud mot alla export av jordbruksprodukter och industrivaror. Konsekvensen är att Gaza också fortsättningsvis blir helt beroende av humanitärt bistånd.

Ship to Gaza-Sverige upprepar sitt krav – till Israel, Egypten men också till hela det internationella samfundet – att omedelbart och fullständigt häva den illegala, inhumana och för alla inblandade parter destruktiva blockaden. Vi upprepar också vårt löfte att tillsammans med våra koalitionspartner inom Frihetsflottan, om så inte blir fallet, åter segla i en fredlig solidaritetskonvoj med efterfrågade förnödenheter till Gaza.

Länk till PCHR:s rapport: http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=6999:state-of-the-gaza-strips-border-crossings-01-15-september-2010-&catid=140:eu-project&Itemid=238

Ship to Gaza-Sverige

www.shiptogaza.se

Talespersoner:

Dror Feiler: +46 702855777

Ann Ighe: +46 709740739

Mediekoordinator:

Mikael Löfgren: +46 707983643

media@shiptogaza.se