Israel varnar SE-banken för samarbete med Ship to Gaza

Pressmeddelande Skapad 22/6 2015 kl 17:17
 

Den israeliska organisationen Shurat Hadin (Israel Law Center) varnar SEB för att samarbeta med Ship to Gaza, rapporterar Jerusalem Post. I ett brev till SEBs VD Annika Falkengren kräver organisationen att banken omedelbart ”upphör med sina finansiella tjänster” till grupper som försöker ”bryta Israels lagliga blockad av Hamas-kontrollerade Gaza-remsan”. 

Enligt Shurat Hadin har SEB utfärdat ett pantbrev på Ship to Gazas trålare Marianne av Göteborg. Fartyget är just nu på väg till Gaza för att bryta blockaden av Gazaremsan. Därefter ska hon överlämnas till kustremsans fiskare. Shurat Hadin varnar i brevet att fartyget kan komma att ”förstöras eller beslagtas” och att banken därmed löper risk att förlora sin säkerhet.

Det är inte första gången Shurat Hadin varnar internationella aktörer för samarbete med Ship to Gaza. 2012 utsattes ett ryskt försäkringsbolag för liknande hotelser. 2011 utövades påtryckningar mot det företag som skulle leverera cement till våra hjälpsändningar. Exemplen är betydligt fler.

Taktiken förefaller vara inriktad på hot om juridiska åtgärder snarare än att faktiskt driva rättsfall. Tidigare denna månad hotade Shurat Hadin också Coca-Cola Company med rättsliga åtgärder om de inte bröt samarbetet med sin palestinska franchisetagare vars VD i en tidningskolumn utryckt sympati för idén om bojkott av israeliska produkter.

Det sorglustiga i historien är att Ship to Gaza inte använder sig av SEBs tjänster.