Estelle stävar vidare

Pressmeddelande Skapad 20/10 2012 kl 03:58
 

Besättningen på Estelle försäkrar att stämningen ombord är god. Hon går för både segel och motor och gör en fart på ca 6 knop. Positionen är N31 34 E032 56 ca. 60 nautiska mil från Gaza. Det finns flera oidentifierade fartyg I närområdet. Några av dem rör sig med hög hastighet  men ingen har försökt ta kontakt eller visat några tecken på fientlighet.