Estelle stävar på mot Gaza

Pressmeddelande Skapad 20/10 2012 kl 02:36
 

Estelle omges av ett antal oidentifierade fartyg, av vilka inga uppträder hotfullt. Hon går för både segel och maskin och befinner sig för närvarande 72 sjömil från Gaza, rapporterar besättningen ombord. Hennes position är N 31 38, E 32 52.. Stämningen ombord är god.