Estelle och Protector. Två båtar. Två bilder av hur man gagnar fred och säkerhet

Pressmeddelande Skapad 19/10 2012 kl 18:53
 

S/V Estelle”Estelle är en stålskrovad skonare, ursprungligen (1922) byggd för trålfiske i Nordsjön. Innan Estelle konverterades till segelfartyg och Fair trade-trafik på 1980-talet, användes hon under femton år till att frakta grus från Vuolahti till Helsingsfors. Våren 2012 såldes Estelle till svenska Ship to Gaza och deras aktion att bryta och häva blockaden mot Gaza.”

(Citerat från Estelles hemsida: http://www.estelle.fi/en/estelle)

ProtectorProtector är ett integrerat sjökrigssystem baserat på obemannade, autonoma och fjärrstyrda ytfarkoster. Protector kan utföra en rad svåra uppdrag utan att utsätta personer eller materiel för onödiga risker. Protectors anti-terror-modul inkluderar sensorer och vapensystem. Sökradarn och Toplites elektrooptik möjliggör uppspårande, identifikation och målsökning.

Vapensystem bygger på Rafaels Typhoon fjärrstyrda, stabiliserade vapensystemen, kapabel till att operera med olika småkalibriga skjutvapen. Denna mycket välanpassade, stabiliserade vapenstation har en utomordentlig träffa-och-döda-probalitet.”

Syftet, enligt Jersusalem Post, är att förhindra palestinska fiskare att gå utanför den av Israel påbjudna gränsen på tre sjömil från kusten, samt att stoppa blockadbrytande flottiljer på väg till Gaza.”

(Citerat från vapenföretaget Rafaels hemsida: http://www.rafael.co.il/Marketing/288-1037-en...)