Published at: https://shiptogaza.se/sv/Pressmeddelande/ship-gazas-fartyg-befinner-sig-07-sjomil-fran-israelisk-militar
Date: 2015-06-29 - Printed at: 2021-07-27 16:05
Copyrights: Ship to Gaza (Sweden), 2021

Ship to Gazas fartyg befinner sig 0,7 sjömil från israelisk militär

Pressmeddelande Skapad 29/6 2015 kl 01:26
 

Ship to Gaza har haft hastig kommunikation med fiskefartyget Marianne av Göteborg som nu färdas i kustfarleden utanför Egypten på internationellt vatten, 105 sjömil från Gazas kust. Tre båtar som har identifierat sig som israelisk militär befinner sig på ett avstånd om 0,7 sjömil. Hela besättningen ombord på Marianne har samlats på däck.